نام: ميزگرد forum

کارگردان: مهران آزاد

نویسنده: مجید کریمی، عبدالمجید مطوریان

تهیه کننده: اکبر تحويليان

سال ساخت: 77میز گرد forum برنامه ای با هدف تحلیل مسائل سیاسی و فرهنگی روز بود که از سال 1377 تا سال 1383 از شبکه سحر، سیمای انگلیسی، به صورت زنده پخش می شد.

 

 مجریان:مرضیه هاشمی، ایمان راپتی کانیک، دکتر مرندی و صابونی

طراح دکور: ملک جهان خزائی، پروانه طیفوری