نام: مسابقه هفت

کارگردان: شیرین جاهد

نویسنده: مهناز بهمن، فهیمه میرزاحسینی

تهیه کننده: اکبر تحویلیان

سال ساخت: 0عوامل این برنامه:

مجری: آشا محرابی

بازیگران: علی فروتن، محمد مسلمی، حمید گلی

دکور: مهدی ماکان

تصویر بردار: ندرلو، صدری، شامل تافته

نور: بابک روزبهانی