نام:  Destination Iran

کارگردان: علیرضا اسلامی، امیر مسعود آقا بابائیان، تحویلیان

نویسنده: 

تهیه کننده: اکبر تحویلیان

سال ساخت: 0Destination Iran گزارشی از نگاه توریست هایی که به ایران سفر می کردند و واکاوی دیدگاهشان قبل از سفر و تغییرات آن بعد از سفر به ایران بود.که از شبکه سحر سیمای انگلیسی پخش می شد.

 

عوامل این مجموعه:

مجریان: ملودی رستگار، مریم صدری، رضا بختیاری

تصویربرداران: علیرضا وداد تقوی، کاظم شهبازی، علی تهرانی و اخوان